Medlems ansökan

Medlemsansökan

Sweden United Kingdom
Bli medlem!


Kul att ni är intresserad av att börja i vår klubb. Vilken grupp ni kommer att träna/spela i avgörs av er ålder.
Fyll i uppgifterna i detta formulär så kontaktar vi dig.

Läs mer om medlemsavgifter här.


Målsman uppgifter
Samtycke till att Beasts Basketball får publicera foto och film för att informera om klubbens verksamhet.

Det finns mycket positivt att berätta och visa upp om Beasts Basketballs verksamheter. I vår information vill vi därför kunna använda bilder och filmer för detta. Du avgör själv om du godkänner att du finns med på foto eller film för publicering.

Fotografier och korta filmsekvenser kan komma att publiceras i Beasts Basketballs digitala kanaler, tex webbplatsen www.beasts-basketball.se, Instagram och Facebook samt informationsmaterial som brochyrer.
Låt oss veta ifall du tillåter oss, alternativt inte tillåter oss, att fotografera och filma dig samt lägga ut foton/film på det sätt som beskrivs ovan.

Samtycke till att Beasts Basketball lagrar mina personuppgifter.

Uppgifter i detta formulär kommer att registreras i Älmhult Beasts medlemsregister och behövs för att man ska kunna bli medlem i Älmhult Beasts Basketball förening. Föreningen behandlar personuppgifter för att kunna administrera löpande aktiviteter som tex träningsverksamhet, medlemsmöten, kallelser till aktiviteter, information till målsmän, administration av medlemar i Idrottonline samt hantering av medlemsrelaterade transaktioner som medlemsavgift och tävlingsavgifter.

Uppgifterna kommer raderas när medlemskap avslutas, antingen av medlem själv eller dess målsman via epost till info@beasts-basketball.se. De som har tillgång till dessa uppgifter är föreningens styrelse samt coach för det lag som medlem är aktiv i.